RSS

Aktualności

 • Monday, 22 August 2016r. Informacje

  Stypendia socjalne dla uczniów na rok szkolny 2016/2017

  Informujemy, że od 1 września 2016 do 15 września 2016 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych), na rok szkolny 2016/2017.

  Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Celem stypendium jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie im pokonywania barier w dostępie do edukacji.

  Wnioski o przyznanie stypendium można pobierać w szkołach, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju lub ze strony internetowej www.gopsklaj.pl.

  Dodatkowe informacje na temat stypendium szkolnego udzielają wyznaczeni pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju pod telefonem nr: 12 284-48-50, 12 284-15-66

  Wymagania:

  - złożenie wniosku za pośrednictwem dziennika podawczego (sekretariat UG) lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju,

  - dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto,

  - dołączenie do wniosku wymaganych dokumentów min. dokumentów o dochodach wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie (dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku czyli z sierpnia 2015 r.)

Galeria