RSS

Aktualności

  • Tuesday, 19 March 2024r. Informacje

    Sprawozdanie za rok 2023 z realizacji zadań publicznych.

    Szanowni Państwo,

    zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023. 

    Sprawozdanie

Galeria