RSS

Aktualności

 • Saturday, 7 September 2024r. Informacje

  Przypięta aktualnośćRemont drogi powiatowej nr 2007K w miejscowościach Cichawa i Grodkowice.

  Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, informuje, iż rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2007K w km od 0+085,00 do km 3+090,00 w miejscowościach Cichawa i Grodkowice, Powiat Wielicki” (odcinek drogi o nawierzchni tłuczniowej) realizowanego przez Firmę: CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa planowane jest od 15.07.2024 roku. Należy spodziewać się utrudnień w ruchu, wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, dopuszcza się chwilowe wstrzymanie ruchu. Ruch drogowy będzie sterowany.

  Do końca lipca br. wykonana zostanie podbudowa z kruszywa i remont przepustów.  

  W sierpniu droga powiatowa będzie etapami zamykana dla ruchu kołowego w związku z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego. Na przełomie sierpnia i września realizowany będzie remont systemu odwodnienia drogi (odmulanie rowów) oraz remont - uzupełnianie poboczy. Zalecany objazd drogami powiatowymi: 2017K przez miejscowości Cichawa - Krakuszowice - Szczytniki - Brzezie (do DK94). oraz 2018K przez miejscowości Cichawa - Książnice - Łężkowice - Targowisko (do DK94).

  Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Wykonawcy robót:

  Kierownik P. Paweł Białek - tel. 667 730 133

  Poniżej mapa orientacyjna z układem drogowym w rejonie planowanego remontu DP 2007K

Galeria