RSS

Aktualności

 • Friday, 2 June 2023r. Informacje

  Protokół z konsultacji społecznych nr 1/2023 z dnia 6 lutego 2023

  W sprawie wyników z przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie konsultacji projektu uchwały
  w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kłaj w roku 2023.

  Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2022 poz. 2625, z późń. zm), art. 30 ust.1 i 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późń. zm) oraz Uchwały Nr IV/41/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłaj.

  Zarządzenie nr 05/2023 Wójta Gminy Kłaj z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kłaj w roku 2023, określające termin konsultacji wraz z projektem uchwał zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Kłaj, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj: 32-015 Kłaj 655.

  Konsultacje odbyły się w dniach 12.01.2023 r. – 03.02.2023 r.  Uwag i propozycji zmian do projektu ww. uchwały nie zgłoszono.

   

  Wójt Gminy Kłaj
  Zbigniew Strączek

Galeria