RSS

Aktualności

 • Monday, 7 June 2021r. Informacje

  Obowiązek składania deklaracji nt. źródeł ciepła

  1 lipca 2021 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – efekt pracy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przy współpracy władz regionalnych i lokalnych oraz innych instytucji zaangażowanych w poprawę jakości powietrza z całej Polski.

  CEEB została uruchomiona w celu poprawy jakości powietrza w Polsce. Polska zgodnie z założeniami walki o czyste powietrze, ma na celu likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń, jaką jest emisja substancji powodujących smog z pieców węglowych. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) udostępnia organom administracji centralnej   i samorządowej skuteczne narzędzie do realizacji polityki niskoemisyjnej. Celem CEEB będzie gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce. GUNB ma nadzieję na poprawę stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa poprzez uruchomienie e-usług dla obywateli takich jak zamówienie przeglądu kominiarskiego i inwentaryzacji budynku.

  CEEB jest przede wszystkim produktem informatycznym, który umożliwi składanie deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw.

  Kto powinien złożyć deklarację?

  Informację o używanych i posiadanych urządzeniach grzewczych powinien przekazać każdy właściciel budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego. W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek ten powinien wypełnić zarządca zbiorczo dla części lub całego budynku.

  Do kiedy mamy czas?

  Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji w wersji elektronicznej lub papierowej w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia bazy, czyli od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku w przypadku istniejących urządzeń grzewczych.

  W przypadku nowopowstałych urządzeń grzewczych termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.

  CEEB a przepisy regionalne

  Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, gminy zobowiązane są do prowadzenia inwentaryzacji na swoim terenie, a dzięki uruchomieniu CEEB, zadanie to może zostać zrealizowane w systemie krajowym. Każda gmina powinna zinwentaryzować 70% budynków do końca 2021 roku oraz 90 % do 30 czerwca 2022 roku.

  Deklaracje pisemne właściciele lub zarządcy budynków z terenu Gminy Kłaj mogą:

  • przesłać na adres Urzędu Gminy w Kłaju 32-015 Kłaj 655 lub
  • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu.

  Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

  Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Galeria