RSS

Aktualności

 • Tuesday, 3 December 2024r. Informacje

  Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE

  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 401 ust. 4 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) Zarząd Zlewni w Krakowie przesyła informację Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie o wydaniu w dniu 08.03.2024 r. decyzji znak: KR.ZUZ.2.4210.852.2023.MŁ.

  Ww. informacja została upubliczniona dnia 12 marca br. na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz BIP na okres 14 dni.

  KR.ZUZ.2.4210.852.2023.MŁ INFORMACJA o wydaniu decyzji

  Informacja o wydaniu decyzji

Galeria