RSS

Aktualności

 • Wednesday, 7 December 2022r. Informacje

  Informacja dotycząca przebudowy centrum Kłaja

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,

  informujemy, iż prace nad zagospodarowaniem Centrum Kłaja nie zostały nadal zakończone z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy. Zgodnie z umową teren wokół Gminnego Centrum Kłaja i Ośrodka Zdrowia powinien być gotowy na koniec listopada roku ubiegłego. Niestety wykonawca nie wywiązał się z umowy i w dniu 19 kwietnia Gmina Kłaj odstąpiła od niej.

  Z dokumentacji realizacji prac, a także z przebiegu robót wynika, że uchybienia terminowi wskazanemu w umowie winny jest wyłącznie wykonawca.

  Mając na względzie oszczędność środków publicznych, zwłaszcza z uwagi na okoliczność posiadania wysokiego dofinansowania na przedmiotowe zadanie i chcąc ukończyć zadanie w możliwie najszybszym terminie, Gmina Kłaj nie poczyniła kroków zmierzających do wcześniejszego odstąpienia od umowy. Wiedząc, że zerwanie umowy na tamtą chwilę i rozpoczęcie nowej procedury wyłonienia wykonawcy w konsekwencji odsunie zakończenie zadania o kilka miesięcy, Gmina Kłaj dążyła do tego, aby prace dokończył obecny wykonawca. Jednak i to nie przyniosło efektów.

  Po ponad 4 miesięcznej zwłoce w realizacji umowy przez Wykonawcę, jej zakres został zrealizowany jedynie w 54%. Ponadto Wykonawca domagał się znacznego zwiększenia wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę spodziewany termin realizacji, Gmina Kłaj nie widziała możliwości zakończenia prac na zaproponowanych przez Wykonawcę warunkach.

  Mając na uwadze komfort Mieszkańców odwiedzających Ośrodek Zdrowia, Gminne Centrum Kultury, Pocztę, Bank czy okoliczne sklepy, wybudowane już miejsca parkingowe zostały udostępnione. Gmina Kłaj aktualnie dokłada wszelkich starań aby w możliwie jak najkrótszym czasie wyłonić nowego, wykonawcę, który dokończy prace budowalne. W tym celu prowadzone są negocjacje w trybie bez ogłoszenia, aby tym samym skrócić długą  procedurę przetargową.

  Za wszystkie utrudnienia i niedogodności przepraszam i wierzę, że jeszcze w tym roku będziemy mogli cieszyć się pięknym parkiem w centrum Kłaja.

  Z poważaniem,
  Zbigniew Strączek,
  Wójt Gminy Kłaj

Galeria