Budżet

W załącznikach poniżej znaduje się uchwała Rady Gminy w sprawie Budżetu Gminy Kłaj na rok 2013 oraz uchwała w sprawie Wieloletnij Prognozy Finansowej Gminy Kłaj na lata 2013 - 2019 wraz z przyjętymi objaśnieniami. 

Załączniki: