HISTORIA

POCZĄTKI

Jak źródła donoszą Ochotnicza Straż Pożarna w Kłaju została założona około 1905 roku. Na podstawie wypowiedzi najstarszych mieszkańców Kłaja oraz Kronik Kłajowskich można to potwierdzić.

"W okolicy powstają liczne biblioteki, a oświata coraz częściej zagląda pod strzechy prostych chałup wiejskich. Tworzą się także organizacje o charakterze społecznym i patryjotycznym".

Ten cytat pochodzi z Kroniki "In nomine Dei" . Właśnie w tym czasie najprawdopodobniej powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Kłaju która mieściła się początkowo we wsi. Posiadała ona stary wóz z beczką w której znajdowała się woda, a ówcześni strażacy wiadrami gasili swoje domostwa które były pod strzechą.

Najwcześniejszy oficjalny dokument potwierdzający funkcjonowanie Straży Pożarnej w roku 1910 pochodzi z roku 1966. W dokumencie tym możemy lista członków OSP wskazuje, że druh Rejduch Albin zamieszkały w Kłaju pod numerem 311 i urodzony 2 marca 1892 r. wstąpił w szeregi 10 lutego 1910 r.

Specyficzny charakter jako organizacja społeczna posiada Ochotnicza Straż Pożarna. Skupia ona w Kłaju wyjątkowo ofiarnych ludzi. Dzięki nim i niezmienionemu charakterowi oraz programowi działań zachowała ona w każdych warunkach swą żywotność. Zasługuje więc na szczególną uwagę.

W Kłaju - słynącym w przeszłości z klęsk pożaru - jeszcze przed I wojną światową podejmowano próby organizacji stałej straży pożarnej, ówczesnej ogniowej. Pamiętamy XVII-wieczne przepisy przeciwpożarowe spisane w wilkierzu. Były one aktualne i w późniejszych czasach. Po 1874 roku wprowadzono obowiązek posiadania w każdym domu ręcznej sikawki drewnianej, jaką dziś możemy oglądać w muzeach regionalnych.

W dniu 16 lipca 1917 roku w Kłaju spłonęły 67 gospodarstwa oraz budynek szkolny. Historia mówi iż jedna z gospodyń wyrzuciła na drogę ogarki i rozżarzony popiół z pieca chlebowego a wiatr przeniósł iskry na budynek, który był kryty strzechą. Silny wiatr przenosił ogień z budynku na budynek pożar ogarnął znaczną część Kłaja spłonęło sporo gospodarstw dopiero ogień został powstrzymany przy szkole podstawowej. W tym miejscu pożar został zatrzymany i na tę okoliczność postawiono kapliczkę upamiętniającą zatrzymanie pożaru. Do dziś kapliczka stoi przed budynkiem szkoły przy ulicy Wiejskiej w Kłaju

Izba tradycji OSP

HISTORIA WSPÓŁCZESNA

Jednostka przez wiele lat przechodziła wzloty i upadki. Po kilku latach spokoju jednostka zaczęła się podnosić i w dniu 18 lipca 1997, kiedy to była powódź stulecia Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie włączył naszą Jednostkę OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Wyposażenie naszej straży było na ówczesny czas bardzo dobre:
samochód Star 25 P GBAM, Żuk A-15 oraz 3 motopompy. Nasze garaże ogrzewane były elektrycznie. Niestety technika w ciągu kilku lat się zmieniła i nowoczesny sprzęt oraz postęp techniczny spowodował, że trzeba było ogromnych starań aby ten sprzęt zmienić na jeszcze nowszy. Naczelnikiem OSP był Dh Kazimierz Wróbel, który najpierw współpracował z Prezesem Dh Józefem Włodarczykiem, a następnie po jego rezygnacji z dh Tadeuszem Wróblem, który został również Komendantem Gminnym OSP. Jednakże i On złożył rezygnację z funkcji Prezesa OSP Kłaj na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym i na jego miejsce został wybrany dh Zygmunt Sobas, który dwa lata później też złożył rezygnację . Następcą jego został wybrany przez Zarząd OSP w Kłaju dh Stanisław Wojtyczka, który również długo nie piastował tegoż stanowiska i półtora roku później złożył rezygnację. I po raz kolejny Zarząd OSP dokooptował do swego składu w miejsce ustępującego Prezesa, 21-letniego dh Dariusza Pilcha, który został wybrany na Prezesa naszego stowarzyszenia. Jest to najmłodszy Prezes OSP w historii tej Straży Pożarnej.
Do końca kadencji współpraca układała się dobrze, niemniej jednak zaczęły pojawiać się odmienne zdania Prezesa oraz ówczesnego Naczelnika na temat kierunku rozwoju OSP w Kłaju. Przy kolejnych wyborach dokonano pełnych zmian składu kierującego jednostka OSP. Najmłodszy w historii OSP skład zarządu rozpoczął swoje funkcjonowanie pod Prezesurą Dariusza Pilcha oraz Naczelnikiem Łukaszem Nowakiem.  Dzięki ówczesnemu Wójtowi Gminy Kłaj Janowi Majerzowi  jednostka OSP Kłaj wzbogaciła się w 2003 r. o nowy samochód ratowniczy Ford Transit który po doposażeniu w sprzęt ratowniczy zabezpieczał wschodnia część powiatu wielickiego a trzeba wiedzieć że w tych czasach gdy nie było autostrad droga Kraków - Tarnów (E-22)  była drogą na której w rejonie naszej Gminy były średnio 2 lub 3 wypadki drogowe dziennie. W 2009 roku OSP otrzymało z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Wieliczki używany samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz GCBA 0014, jednakże ze względu na jego techniczne ograniczenia został on zamieniony na samochód ratowniczo-gaśniczy GBA Iveco 1142 z JRG Tarnów. W roku 2010 w OSP wykonano pierwsze poważne remonty gdzie usunięto ścianę działowa boksy garażowe i połączono je w duży garaż.  Cztery lata później dzięki Wójtowi Gminy Kłaj Zbigniewowi Strączkowi  dobudowano południową część Remizy gdzie zmieściły się dodatkowe samochody ratownicze: Jelcz HDS kwatermistrzowski oraz drabina SD-30. Powierzchnia zabudowy budynku to 180 m kw. wraz z wieżą do suszenia węży. W roku 2016 OSP zakupiła  łódź ratowniczą do ewakuacji ludzi oraz silnik zaburtowy 40 KM Johanson strumieniowy

Grupowe  z ćwiczeń z czasów PRL
Grupowe zdjęcie z kursu podstawowego z 1951 r.
Ćwiczenia koło boiska w Kłaju
Ćwiczenia koło boiska II Kłaj
Ćwiczenia  koło boiska Kłaj
Ćwiczenia  koło boiska Kłaj
Ćwiczenia  koło boiska Kłaj

 

W najbliższych wyborach do władz podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 04.02.2001 roku na którym to zaszczycili nas swoją obecnością Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP a jednocześnie Starosta Powiatu Wielickiego Dh Adam Kociołek, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP Dh Władysław Kucharski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce kpt. Stanisław Czekaj, Wójt Gminy Kłaj Sylwester Skoczek, Zastępca Wójta Gminy Kłaj Tadeusz Chmiel, Sołtys wsi Kłaj Pani Wiesława Cichy oraz Członkowie OSP. W wyniku tych wyborów na stanowiska zostali powołani: Prezes Zarządu OSP Kłaj Dh Dariusz Pilch, Wiceprezes Zarządu OSP Kłaj Dh Mariusz Sobas, Naczelnik Dh Łukasz Nowak, Zastępca Naczelnika DH Zbigniew Konieczny, Skarbnik OSP Dh Paweł Palich, Gospodarz OSP Janusz Gorzula. Sekretarz OSP Janusz Palich, Komisję Rewizyjną wybrano w składzie: Przewodniczący Dh Stanisław Wojtyczka, Członkowie Komisji Rewizyjnej to Roman Sobas oraz Stanisław Włodarczyk.

Swoją pięcioletnią kadencję zaczął najmłodszy Zarząd w całej Historii OSP Kłaj. W ciągu niedługiego okresu Jednostka zaczęła wzbogacać się o nowoczesny sprzęt pożarniczy oraz ochronny, rozpoczęto szkolenia strażaków , aby podnieść morale w Jednostce myślano nad nowym sprzętem , i udało się, najpierw dostaliśmy samochód Star GBA z Komendy Powiatowej w Krakowie , zakupiono sprzęt ratownictwa technicznego HOLMATRO oraz zakupiono nowy samochód ratowniczy FORD w roku 2003 .

Jednostka funkcjonująca w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym w końcu została postawiona na nogi mimo licznych utrudnień jakie napotykali na swojej drodze Druhowie którzy pracowali oraz ćwiczyli wytrwale .

Wiosną 2006 roku upłynęła kadencja Zarządowi OSP Kłaj i nastały nowe wybory, na których to Prezesem Zarządu OSP został Dariusz Pilch a jego zastępcą Krzysztof Klimek Naczelnikiem OSP Krzysztof Balik jego zastępcą Ryszard Molęda Skarbnik OSP Paweł Palich, Sekretarz Krzysztof Krawczyk, Gospodarz Arkadiusz Wojtyczka, członkowie zarządu Tomasz Wojtyczka, Sławomir Sobas. Komisja Rewizyjna została powołana w składzie przewodniczący Stanisław Wojtyczka, Członkowie Komisji Roman Sobas oraz Łukasz Tomczak.
Najbardziej zasłużeni działacze w naszej straży to:

  1. Tadeusz Wróbel
  2. Władysław Rejduch
  3. Jan Garścia
  4. Roman Sobas
  5. Kazimierz Wróbel
  6. Jerzy Włodarczyk