1% PODATKU NA OSP KŁAJ

PROŚBA O PRZEKAZANIE 1% PODATKU

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% swojego podatku na Jednostkę Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego OSP w Kłaju. Dzięki Waszej pomocy będziemy mogli wyposażyć naszą Jednostkę w lepszy sprzęt, wziąć udział w szkoleniach, a co za tym idzie podnieść profesjonalizm w naszym działaniu.

Nr KRS 0000 116 212
Jak przekazać 1% podatku na rzecz OSP w Kłaju?

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik objęty liniową, 18- procentową stawką podatku w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT-36L, PIT-37, PIT - 38,PIT-28) będzie wypełniał odpowiednią rubrykę. W rubryce nr 137 podajemy nr KRS 0000116212 , w rubryce 138 wpisujemy kwotę, W pozycji nr 139 w rozliczeniu rocznym proszę napisać : OSP KŁAJ, 32-015 KŁAJ, 702.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

1% PODATKU NA OSP