INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

AKTUALNOŚCI

Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Kłaj

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłaju zakupiła w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych” Dotacja Nr […]

Zakup pojazdu terenowego typu Quad dla OSP Kłaj

Dzięki współfinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie który dofinansowała zakup w kwocie 35 000,00 zł, jednostka OSP Kłaj wzbogaciła się o fabrycznie nowy pojazd terenowy typu Quad […]

Test nowego modułu ogniowego

We wtorek 29 września odbył się pierwszy test modułu ogniowego w OSP Kłaj. Moduł składa się z trzech kontenerów połączonych ze sobą w odpowiedni sposób z zamontowanymi wewnątrz drzwiami i specjalnymi przegrodami […]

POKAŻ WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI