Radą Gimny

Kontakt z Radą Gminy:
tel. (12) 284-31-59
adres:  32-015 Kłaj 652
III piętro

email: