Kalendarium

 • Data wydarzenia: Tuesday, 19 March 2019r.

  Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”

  Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”
  doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

  Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

  Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

  • Musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracować
  • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki)
  • Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat,  Twoje wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę.

  Kim jest osoba pracująca?

  Jeżeli:

  • jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub
  • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub
  • jesteś rolnikiem,

  To jesteś osobą pracującą.

  Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

  • W ramach projektu Kierunek Kariera możesz otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 87%dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych) 
  • W ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa możesz otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z  85% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe; język obcy zawodowy; prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne; studia podyplomowe.

  Co trzeba zrobić – krok po kroku

  1. Umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się”.

  Jeśli masz mniej niż 25 lat możesz zgłosić się tylko w wyznaczonych terminach. Szczegóły na stronie  https://kierunek.pociagdokariery.pl  w zakładce „Rekrutacja > 25 roku życia”

  2. Na spotkaniu z doradcą porozmawiasz o swojej dotychczasowej karierze zawodowej i możliwościach jej rozwoju. Razem sporządzicie Twój Bilans Kariery. Z doradcą możesz spotkać się w:

  •  Krakowie – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, tel. 12 4240738;
  • Tarnowie – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, tel. 14 6269940;
  • Nowym Sączu – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Węgierska 146, 33-100 Nowy Sącz, tel. 18 4429490;
  • całkiem blisko, podczas lokalnego dyżuru naszego doradcy na terenie Urzędu Gminy Kłaj  19.03.2019 r. w godzinach od 13.00 do 17.00

  Informacja o dyżurach dostępna jest na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl  w zakładce „Nasze dyżury w Małopolsce”.

  3. Zamówić bony – więcej informacji na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Jak-zrealizowac-bony

  4. Podpisać umowę/umowy na zakup bonów.

  5. Zapłacić za bony.

  6. Zapisać się na szkolenie wybrane na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

  Gdzie mogę otrzymać dodatkowe informacje?

  W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków (punkt informacji  na parterze), telefonicznie pod numerem telefonu 12 619 84 55, mailowo pod adresem: 

Galeria