Interaktywna mapa

 • Ośrodek Zdrowia w Brzeziu

  32-014 Brzezie 359

  Adres:
   
  Brzezie 359
  32 - 014 Brzezie 

  Kontakt:
  Tel.: (012) 284 50 04

  Ośrodek Zdrowia w Brzeziu świadczy podstawową opieką zdrowotną objęte są osoby, które posiadają ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz są zdeklarowane do danej jednostki, pełniącej świadczenia zdrowotne. POZ obejmuje: poradę lekarską, wizyty domowe, medycynę szkolną, profilaktykę, diagnostykę, pielęgniarstwo środowiskowe oraz transport sanitarny.

  Porady lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są od poniedziałku do piątku, w godzinach przyjęć. Przy rejestracji do lekarza należy okazać ważny dowód ubezpieczenia.

  Dowodem ubezpieczenia może być:

  • raport miesięczny ZUZ RMUA wydany przez pracodawcę,
  • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy,
  • zaświadczenie lub legitymacja wydana przez KRUS,
  • legitymacja emetyta/rencisty lub aktualny odcinek emerytury/renty,
  • aktualna legitymacja uczniowska/studencka.

  Zapisy na porady lekarskie odbywają się w rejestracji w Ośrodku Zdrowia w Brzeziu, osobiście lub telefonicznie, pod nr. 12/284-50-04

  Więcej informacji na temat Ośrodka Zdrowia w Brzeziu znajduje się tutaj.

Galeria

Lokalizacja