Interaktywna mapa

  • Przydrożny Krzyż w Targowisku

    Postawiony został „W 1900 rocznicę śmierci Jezusa Chrystusa”. Ufundowany został przez kawalerów z Targowiska.

    Postawiony został „W 1900 rocznicę śmierci Jezusa Chrystusa”. Ufundowany został przez kawalerów z Targowiska. Drewniany krzyż z żeliwnym wizerunkiem Jezusa Chrystusa. W 2003 roku dolną część trzonu krzyża osadzono między dwoma kawałkami teownika, ściąganymi śrubami. Figurę malowano srebrną i czerwoną farbą.

    Więcej informacji na temat kapliczek i zabytków sakralnych na terenie Gminy Kłaj.

Galeria

Lokalizacja