Interaktywna mapa

 • Krzyż pamiątkowy w zespole pałacowo-folwarcznym w Grodkowicach

  Wystawiony na pamiątkę rabacji chłopskiej z 1846 r., gdy został zamordowany właściciel. Postawienie krzyża było ważnym elementem w procesie „godzenia się” z mieszkańcami wsi.

   

  Wystawiony na pamiątkę rabacji chłopskiej z 1846 r., gdy został zamordowany właściciel. Postawienie krzyża było ważnym elementem w procesie „godzenia się” z mieszkańcami wsi. Ustawiony na kamiennym ozdobnym cokole żelazny krzyż o profilowanych krawędziach. Na frontowej ścianie cokołu płycina prostokątna zamknięta z góry łukiem Tudorów z napisem: „Dnia// 23.// LUTEGO// 1846.// Roku.”. Na ramionach krzyża napis na poziomym: „OICZE ODPUŚĆ IM”, a na pionowym: „BO NIE WIEDZĄ CO CZYNIĄ”. Ze względu na duże zniszczenia w 2019 roku wykonano prace konserwatorskie pamiątkowego krzyża.

  Więcej informacji na temat kapliczek i zabytków sakralnych na terenie Gminy Kłaj.

   

Galeria

Lokalizacja