Interaktywna mapa

  • Kapliczka Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Dąbrowie

    Kapliczka Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XIX w. zlokalizowana jest w miejscowości Dąbrowa na skrzyżowaniu ulic: Wiśniowej, Centralnej, Brzeskiej oraz Południowej vissavi Pomnika Jezusa Chrystusa.

    Kapliczka usytuowania jest u zbiegu dwóch ulic: tzw. Brzeskiej i Centralnej (naprzeciw posągu Chrystusa). Ogrodzona jest niskim, metalowym płotem. Słupowa, dwukondygnacyjna, z półkolistą niszą w wyższej kondygnacji, zwieńczona krzyżem. Wzniesiona z piaskowca, z którego wykonana jest również stojąca w niszy figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Na frontowej ścianie niższej kondygnacji wyryty jest również napis fundacyjny: „D O M// Jan Franciszka// Kaliccy Fundator// 1858”. Na ściankach bocznych wyższej kondygnacji znajdują się płaskorzeźbione postacie świętych. Nisza oraz postacie świętych flankowane są rytymi w kamieniu pionowymi pasami wici roślinnej. Kapliczka została gruntownie odnowiona w 2005 r. Dawniej rosły tu z dwu stron lipy.

Galeria

Lokalizacja