Uniwersytet Dzieci

81 uczniów klas drugich i trzecich Szkoły Podstawowej w Kłaju uroczyście rozpoczęło swoją naukową przygodę jako studenci Uniwersytetu Dzieci. Innowacyjny program edukacyjny prowadzony jest we współpracy z pierwszym i zarazem największym Uniwersytetem Dzieci w Polsce.

Jednocześnie, jak zaznacza dyrektor Uniwersytetu Natalia Iwan, Kłaj jest pierwszą wiejską gminą, która w ramach Uniwersytetu Dzieci realizuje ofertę edukacyjną z tak dużą liczbą dzieci, mocnym zaangażowaniem władz, grona pedagogicznego i rodziców. 

A Uniwersytet dzieci to nowoczesna edukacja wzorowana na wykładach i warsztatach akademickich, ale przystosowana do możliwości percepcyjnych i poznawczych naszych najmłodszych. 

Misją Uniwersytetu jest rozwijanie zainteresowań dzieci w zakresie wykraczającym poza tradycyjne nauczanie szkolne, umożliwienie im odkrywania własnych pasji. Wykładowcy przekonują, że nauka umożliwia współtworzenie cywilizacji i korzystanie z jej dobrodziejstw. Zajęcia ukierunkowane są na  doświadczalne poznawanie nauki, wyzwalanie kreatywnego i twórczego myślenia. 

Nauka pokazywana jest poprzez niezwykłe zjawiska i doświadczenia, angażując dzieci w konkretne działania, a bezpośredni kontakt z prowadzącymi - profesorami i specjalistami z wąskich dziedzin wiedzy - sprawia, że nauka staje się bliska, inspirująca i przydatna na co dzień. 

 Udział w zajęciach edukacyjnych jest dofinansowany przez gminę na poziomie 2/3 ogólnego kosztu.

Twórcy Uniwersytetu zapowiadają powołanie Klubu Naukowego integrującego dzieci, ale i ich rodziny, a także mnóstwo stale obecnych w Internecie relacji i foto-relacji z zajęć. 

W uroczystej inauguracji Uniwersytetu Dzieci w kłajowskiej szkole wzięli udział inicjatorzy tego przedsięwzięcia posłanka na Sejm RP Elżbieta Achinger i wójt Zbigniew Strączek. Obydwoje w swoich wystąpieniach podkreślili, że Uniwersytet jest formą edukacji, która wyzwala w młodych ludziach niesamowitą chęć i pasję odkrywania świata. Jest również fantastycznym elementem współpracy wielu środowisk przekładającym się na nowe możliwości nauczania. 

W tegorocznym programie uczniowie: 

  • wezmą udział w 10 warsztatach naukowych w ramach pięciu gałęzi wiedzy pokazujących bogactwo i różnorodność świata nauki 
  • będą uczestniczyć w wykładzie akademickim na Uniwersytecie Jagiellońskim 
  • wykonają zadania uaktywniające wiedzę zdobytą podczas warsztatów
  • będą mogli działać w internetowych szkolnych klubach naukowych. 

W realizację programu aktywnie włączyli się nauczyciele, którzy  m.in.: 

  • uczestniczą w 6 certyfikowanych seminariach poświęconych m.in: metodzie pytań i doświadczeń, rozwijaniu kreatywności, pracy projektowej i nowym technologiom w szkole
  • tworzą nowatorskie scenariusze lekcji w oparciu o poznane metody pracy z uczniami
  • mają dostęp do bazy wszystkich scenariuszy powstających w programie, które mogą realizować w swojej szkole
  • przez cały czas programu korzystają ze wsparcia mentorów. 

Wykorzystano informacje z: www.uniwersytetdzieci.pl