RSS

Aktualności

 • Tuesday, 18 June 2019r. Oświata

  Zwiększamy szanse na lepszą przyszłość

  Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Targowisku w latach 2017- 2019 uczestniczyli w projekcie unijnym „Zwiększamy szanse na lepszą przyszłość-program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Kłaj”, w ramach którego odbywały się zajęcia rozwijające zainteresowania i wyrównujące szanse edukacyjne dzieci. Realizowano zajęcia z zakresu informatyki, przyrody i matematyki.

  Dzięki projektowi pracownie zostały wyposażone w sprzęt multimedialny oraz wiele pomocy naukowych. Podczas zajęć informatycznych uczniowie konstruowali naukowe roboty oraz poznawali tajniki programowania. W świat programowania wprowadzał ich również robot Kodeusz, bohater zestawu edukacyjnego „Zaprogramowani na przygodę”. Dzieci musiały pomóc robotowi w naprawie jego statku kosmicznego oraz powrocie do domu rozwiązując kilka programistycznych zadań. Na matematyce wykorzystywane były m.in. klocki Lego, dzięki którym królowa nauk stawała się łatwiejsza. Najciekawsze dla dzieci były zajęcia przyrodnicze, podczas których przeprowadzane były doświadczenia, eksperymenty, odbywały się zajęcia praktyczne oraz w terenie. W głowach dzieciom utkwiły najbardziej: samodzielny wypiek chleba, powitanie jesieni, podchody oraz wszystkie zajęcia gdzie świat przyrody można było poznać wielozmysłowo, poza terenem szkoły. W ramach projektu odwiedziliśmy również Urząd Gminy w Kłaju, gdzie uczniowie spotkali się ze specjalistami ds. ochrony środowiska, p. M. Bzdyl i p. M. Kmiecikiem. Celem spotkania było podzielenie się zdobytą w czasie zajęć wiedzą dotyczącą ochrony klimatu. Uczniowie na spotkanie zabrali stworzone przez siebie produkty recyklingowe oraz postulaty „Jak można dbać o klimat”. Spotkanie było pretekstem do rozmowy o tym, jak w naszej miejscowości można dbać o klimat, jakie działania podjąć, jakie zachowania warto promować i w jaki sposób można by to robić, aby nasze powietrze było czyste. Nabytą w trakcie projektu wiedzę i umiejętności uczniowie wykorzystują podczas codziennych zajęć dydaktycznych. Częściej pytają, dzielą się wiedzą i przełamują lęk przed mówieniem, aktywniej uczestniczą w zajęciach. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach projektowych dzieci zainteresowały się myślą technologiczną, rozwinęły umiejętność pracy zespołowej i logicznego myślenia. Kształtowały wyobraźnię przestrzenną, rozwijały pomysłowość i twórcze działanie. Doskonaliły umiejętność działań praktycznych w terenie, pracowali z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych, a także zaangażowali się w sprawę ochrony środowiska. Wszyscy bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach i na pewno długo będą pamiętać ten świetnie wykorzystany czas.

  Beata Biernat
  Katarzyna Pilch

Galeria