RSS

Aktualności

 • Monday, 7 January 2019r. Informacje

  Zmianie ulegają wszystkie druki podatkowe

  Szanowni Państwo,

  Wójt Gminy Kłaj informuje, iż od dnia 1 lipca 2019 r zmianie ulegają wszystkie druki podatkowe składane przez podatników w przypadku nabycia, zbycia lub zmiany sposobu użytkowania nieruchomości. Dotychczas obowiązujące: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, Deklaracja na podatek od nieruchomości, Informacja w sprawie podatku rolnego, Deklaracja na podatek rolny, Informacja w sprawie podatku leśnego, Deklaracja na podatek leśny (które dotychczas uchwalała  Rada Gminy Kłaj), zostają zastąpione ustawowymi jednolitymi wzorami, które obowiązywać będą w każdej gminie. Powyższe zmiany zostają wprowadzone następującymi aktami prawnymi:

  • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019.1104 z dnia 14.06.2019r.)
  • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek  rolny (Dz. U. 2019.1105 z dnia 14.06.2019r.)
  • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny  (Dz. U. 2019.1126 z dnia 17.06.2019r.)

  Nowe druki dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłaj www.klaj.pl
  w zakładce druki do pobrania (ważne od 01.07.2019)

  Powyższe przepisy obowiązują podatników, dla których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał przed tym terminem, albo podatnik dokonuje korekty uprzednio złożonej Informacji lub Deklaracji, nadal obowiązują dotychczasowe druki wynikające z Uchwał Rady Gminy Kłaj

  Jednocześnie nowe formularze informacji oraz deklaracji podatkowych a także deklaracja na podatek od środków transportowych mogą być przesyłane drogą elektroniczną
  z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP i  opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

  Wybór formy złożenia informacji, deklaracji (papierowa, elektroniczna) należy do podatnika.

  Nowe wzory formularzy dostępne są pod następującym linkiem:

  https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Galeria