RSS

Aktualności

 • Tuesday, 21 September 2021r. Oświata

  „Zielona klasa pod chmurką” – Mamy to!

  W Szkole Podstawowej w Kłaju wydarzyły się rzeczy niezwykłe. Udało się wykonać fantastyczną pracę stworzenia „Zielonej klasy pod chmurką”, aby w ciepłe dni można było uczyć się w innych, niż szkolne, warunkach.

  Dla realizacji tej inwestycji został zagospodarowany nieużywany dotąd teren szkoły, powstała ogromna wiata, dająca ochronę przed słońcem, ścieżki, z przewidzianymi udogodnieniami dla osób z obniżoną sprawnością ruchową. Do dyspozycji uczniowie mają także pięknie zagospodarowany ogród roślinny. W przyszłości powstanie ogródek warzywny, który będą prowadzić uczniowie naszej szkoły. Planujemy również m.in. stacje badania pogody, budki lęgowe dla ptaków, karmniki.

  „Zielona klasa pod chmurką” to miejsce nauki, gdzie będą odbywać się lekcje, ale także strefa relaksu i spotkań wśród zieleni. To przyjazne miejsce, w którym można się integrować, realizować swoje naukowe pomysły i w praktyczny sposób zdobywać wiedzę. Dzięki tej inwestycji uzyskaliśmy możliwość realizacji zajęć wyzwalających twórczą aktywność dziecka, umożliwiającą uczenie się przez odkrywanie, przeżywanie i działanie. W „Zielonej klasie pod chmurką” odbywać się będą zajęcia, gry i zabawy dla uczniów, związane z wegetacją roślin, zmianą pór roku, które w naturalny sposób sprzyjać będą rozwijaniu spostrzegawczości i prawidłowemu poznawaniu zjawisk przyrodniczych.     Lekcje w „terenie” i bezpośredni kontakt z naturą będzie miał pozytywny wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych uczniów w wieku szkolnym.

  Utworzenie „Zielonej klasy pod chmurką” umożliwi prowadzenie na łonie natury rozmaitych aktywności i da wiele korzyści:

  • będzie to dodatkowa okazja do obcowania z przyrodą,
  • przebywanie wśród zieleni poprawi nasze samopoczucie,
  • pobudzi ciekawość i zaostrzy zmysł obserwacji u uczniów,
  • będzie to zapadający w pamięć sposób poznawania świata roślin przez bezpośrednią obserwację,
  • zachęci pedagogów do tworzenia nowatorskich konspektów zajęć lekcyjnych, wykorzystujących infrastrukturę „zielonej klasy”,
  • będzie to atrakcyjne miejsce spotkań i integracji dla klas, rodziców i społeczności szkolnej,
  • da to możliwość tworzenia w oparciu o „zieloną klasę” rozmaitych projektów angażujących szkolną społeczność.

  Największe podziękowania należą się Radzie Rodziców naszej szkoły, od której poszła iskierka, która rozpaliła wiele rąk do pracy i pomocy w przygotowaniu „Zielonej klasy pod chmurką” – od projektu, przez pozyskanie finansowania, aż po realizację. Dowiedliście, że nic tak nie buduje jak inicjatywa i kreatywność serc i głów tych, którzy są blisko naszych uczniów i szkoły. Pragniemy także podziękować wszystkim darczyńcom, którzy swoim dobrym sercem i wsparciem materialnym sprawili, że nasz projekt odniósł sukces.

  Dziękujemy!

  A. M.

Galeria