RSS

Aktualności

 • Monday, 7 October 2019r. Kultura

  Zasłużony dla Gminy Kłaj

  Nie sposób w skrócie opisać zasługi wielkiego społecznika, człowieka o wielkim sercu Pana Stanisława Paluszaka.

  W dniu 6 lipca podczas imprezy plenerowej „Piknik u Wójta” Pan Stanisław Paluszak uhonorowany został odznaczeniem „Zasłużony dla Gminy Kłaj”. Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Kłaj” jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Gminy oraz jej gospodarza. Wyróżnienie to jest nadawane osobom za szczególne osiągnięcia na rzecz Gminy na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2017 r.

  To szczególne wyróżnienie zostało nadane panu Stanisławowi Paluszakowi w dniu 19 czerwca 2019 r. poprzez komisję doraźną do spraw nadania tytułu w składzie aktualnych Radnych Kłaja: Ewy Puścizny, Lidii Fortuny, Małgorzaty Wróbel, Krzysztofa Balika oraz Jerzego Czubaka.

  Akt nadania, odznaczenie oraz statuetkę Zasłużonemu wręczyli Wójt Gminy Kłaj - Zbigniew Strączek oraz Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Skoczek.

  Pan Stanisław jest osobą niezwykle aktywną i zaangażowaną w działalność na rzecz całej społeczności lokalnej. Jest inicjatorem działań, mających na celu poprawę życia mieszkańców naszej Gminy.

  Pan Stanisław Paluszak jest osobą, która jest urodzonym społecznikiem:

  • Radny Kłaja 6 kadencji:  w latach 1990-2002 oraz 2006-2018,
  • Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ekorozwoju, Praworządności i Gospodarki Mieniem Komunalnym; Przewodniczący Komitetu Wodociągowego,
  • Wieloletni członek Rady Parafialnej w Kłaju,
  • Jeden z inicjatorów budowy Kaplicy Cmentarnej oraz nowego cmentarza parafialnego,
  • Wieloletni członek Gminnego Chóru „Gaudium”.

Galeria