RSS

Aktualności

 • Tuesday, 29 December 2020r. Inwestycje

  Zamiast łąki będzie boisko i plac zabaw

  Trwa realizacja inwestycji pn. „Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej podobszaru Łysokanie poprzez zagospodarowanie terenu na cele społeczno-rekreacyjne”.

  Zadanie polega na budowie wielofunkcyjnego boiska na Błoniach w Łysokaniach. Tam też powstaje plac zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu. W projekcie boiska przewidziano m.in. boisko do gry w piłkę nożną i ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz tenis ziemny.

  Aktualnie teren pod budowę boiska  został już utwardzony, a na placu zabaw zmontowano już potrzebne urządzenia.

  Inwestycja obejmie ponadto utworzenie terenu spotkań wyposażonego w elementy małej architektury, budowę placu zabaw, a także parkingu dla 9 pojazdów, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.

  Inwestycja ma zostać oddana do użytku w drugiej połowie czerwca przyszłego roku.

  Drogę do realizacji tego przedsięwzięcia otworzyła dotacja w kwocie blisko 800 tys. złotych.

Galeria