RSS

Aktualności

 • Monday, 26 July 2021r. Informacje

  XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

  Zawiadomienie o XXXIV
  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy 

  Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2020 roku poz. 713).
   

  Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 lipca 2021 roku o godzinie 1700 w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju odbędzie się XXXIV Nadzwyczajna
  Sesja Rady Gminy, na którą serdecznie zapraszam.
   

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji, stwierdzenie quorum.

  2. Przedstawienie oraz przyjęcie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłaj na lata 2021 – 2035.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Kłaj na 2021 rok.

  5. Zamknięcie obrad sesji.

  Zapraszam,

  Sylwester Skoczek
  Przewodniczący Rady Gminy

Galeria