RSS

Aktualności

 • Friday, 6 December 2019r. Informacje

  Wnioski o Świadczenie "500+”

  od 1 Lipca 2019 r. można składać jedynie w formie elektronicznej. 

   

  W wersji papierowej wnioski można składać dopiero od 1 sierpnia 2019 r.

  Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

  Wnioski o świadczenie “500+” będzie można składać elektronicznie od 1 lipca 2019 r.- za pośrednictwem platformy PUE ZUS, @Empatia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych, a wnioski w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r. składać będzie można w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju.

  Prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie złożonych wniosków po dniu 30 czerwca 2019 r. ustala się na okres od 01 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

  Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

  Ponadto przypomina się, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia „Dobry Start”  w wersji elektronicznej również można składać od 1 lipca 2019 r.- za pośrednictwem platformy PUE ZUS, @Empatia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych, a wnioski w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r.

  Katarzyna Szeląg
  Koordynator Sekcji
  Świadczeń Rodzinnych GOPS w Kłaju

Galeria