RSS

Aktualności

  • Wednesday, 15 May 2019r. Turystyka

    "Wyskocz za Kraków"

    Blisko Krakowa, wraz ze stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego,  wspólnie realizują projekt współpracy pn. "Wyskocz za Kraków". Jest to projekt, którego celem jest promocja obszarów obu stowarzyszeń, tj. obszarów gmin członkowskich obu Lokalnych Grup Działania.

     Podczas pierwszego etapu realizacji projektu (rok 2018) powstał produkt turystyczny; na terenie obu stowarzyszeń wytyczono pięć tras turystycznych oraz skatalogowano informacje nt. obiektów, które na nich się znajdują (zabytki, obiekty przyrodnicze itp.). W pierwszym etapie projektu zbudowana została również aplikacja mobilna, na którą naniesiono produkt turystyczny. Od marca br. realizowany jest drugi etap projektu polegający głównie na promocji aplikacji. Promocja została powierzona wyspecjalizowanej agencji PR, która swoje działania prowadzi głównie w obszarze mediów społecznościowych. Z raportów, które otrzymujemy wynika, że nasza aplikacja Wyskocz za Kraków cieszy się dużym powodzeniem, co mamy nadzieję przełoży się na jeszcze większe zainteresowanie turystów naszymi obszarami.

Galeria