RSS

Aktualności

 • Sunday, 7 February 2021r. Turystyka

  TS „Wolni” Kłaj zaprasza mieszkańców Gminy Kłaj do uczestnictwa w realizacji zadania pod nazwą:„Poznaj swój kraj –Lublin i okolica – szlakiem zabytków i sztuki ziemi lubelskiej”

  TS „Wolni” Kłaj zaprasza mieszkańców Gminy Kłaj do uczestnictwa w realizacji zadania pod nazwą:„Poznaj swój kraj –Lublin i okolica – szlakiem zabytków i sztuki ziemi lubelskiej” w dniach od 22.07 do 25.07. 2021 r.

  20 lekcja Historii z „Wolnymi ”

  Realizacja zadania „Poznaj swój kraj – Lublin i okolica – szlakiem zabytków i sztuki ziemi lubelskiej” ma na celu upowszechnianie kultury i historii ziem województwa lubelskiego oraz pamiątek dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem historii początków państwa polskiego tj. w okresie działalności gospodarczej, ekonomicznej pierwszych Piastów, jak również z późniejszą historią tych ziem, nawiązując jednocześnie do czasów współczesnych. Realizacja tego zadania ma skłonić uczestników do przemyśleń i refleksji nad świadectwem IX-X wiecznej i najnowszej historii Polski a dodatkowo ma służyć upowszechnianiu rekreacji i turystyki wśród mieszkańców Gminy Kłaj, jak również skłonić uczestników do zadumy nad świadectwem i trwałością niemych zabytków historii oraz polityką, ekonomią i gospodarką państwa polskiego na przestrzeni wieków.

   

  Podczas realizacji powyższego zadania zwiedzimy:

  1. Kazimierz Dolny Fara w Kazimierzu Dolnym to jeden z najciekawszych zabytków Europy.

  Pierwsza informacja o istnieniu parafii w Kazimierzu Dolnym pochodzi z 1325 roku, kościół wzniesiony został z miejscowego kamienia wapiennego, był dużo mniejszy od dzisiejszego. Rozwój miasta miał bezpośredni wpływ na zmianę parametrów świątyni. Z czasem zaszła konieczność powiększenia nawy poprzez jej rozbudowę, zaś od strony zachodniej dobudowano wieżę. 

  2. Jatki

  Obecny budynek pochodzi z pocz. XIX wieku. Wcześniejsze jatki mięsne (koszerne) istniały tu już w XVI i XVII wieku. Budynek znajduje się w centrum Małego Rynku, nazywanego wcześniej Placem Targowym, gdzie od wieków odbywał się handel w miasteczku. Zlokalizowany był w samym centrum “dzielnicy”, zamieszkiwanej w przewadze przez ludność żydowską (niedaleko znajdował się tu m.in. dom Cadyka).

  3. Synagoga

  Zbudowana została w drugiej połowie XVIII w. w stylu późnobarokowym. Wnętrza synagogi zdobione były bogatą polichromią naścienną i nasklepienną. Po zniszczeniach w czasie II wojny światowej odbudowano ją i gruntownie wyremontowano w 1953r. z przeznaczeniem na salę kina „Wisła” (czynnego do 2003r.), bez odtwarzania dekoracji malarskich. Obecnie w sali modlitw urządzona jest stała ekspozycja o charakterze muzealnym, a boczne pomieszczenia wykorzystywane są jako pokoje do wynajęcia.

  4. Łaźnia - nazywana również Starą Łaźnią.

  Powstała w 1921r. na miejscu dawnego szlachtuza, zaprojektowana przez arch. Jana Koszczyc-Witkiewicza. Początkowo budynek spełniał funkcje łaźni miejskiej i pralni. W ostatnich latach pełni funkcje pensjonatowe i restauracyjne. W ścianę wmurowana tablica pamiątkowa: “Zakład Kąpielowo-Dezynsekcyjny wzniesiony przez Naczelny Nadzwyczajny Komisariat ds. walki z epidemiami, 1921”. Obecnie własność Stowarzyszenia Filmowców Polskich.   

  5. Studnie miejskie

  Studnia w centrum Rynku ma kilkusetletnią historię. Była niegdyś zdrojem ulicznym. Pod koniec XIX w. otrzymała pompę abisyńską, co ułatwiało czerpanie wody. Nową pompę zainstalowano w niej w latach 80-tych. Dzisiejszy wygląd nadał studni w 1913r. arch. Jan Koszczyc-Witkiewicz, projektując jej drewnianą obudowę i zadaszenie, jak również studni przy ul. Lubelskiej. Dwie inne miejskie studnie znajdują się: jedna na ul. Krakowskiej, druga na ul. Lubelskiej obok przedszkola. W 2012r. studnie zostały poddane pracom remontowym.

  6. a także inne zacne miejscowości ziemi lubelskiej takie jak: Nałęczów, Firlej, Kozłówkę, Chełm, Lublin i Zamość.

  W celu realizacji powyższego zadania planujemy umożliwić zapoznanie się beneficjentów z naszym dziedzictwem narodowym: historią, kulturą, sztuką, gospodarką i ekonomią na przestrzeni dziejów naszej państwowości. 

  W tym celu ruszymy szlakiem: Kłaj – Kazimierz Dolny – Nałęczów – Firlej – Kozłówka – Lublin – Chełm – Zamość, aby zapoznać się „z kulturą i historią wczoraj i dziś” ziemi Lubelskiej. 

  Zadanie powyższe realizowane jest przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy Kłaj, środków własnych Towarzystwa Sportowego „Wolni ” Kłaj oraz wpłat własnych beneficjentów (uczestników) zadania.

  Zapisy oraz szczegółowe informacje o realizowanym zadaniu pod telefonem
  kom. 607 777 843 w godz. 18.00 - 22.00

  O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w realizacji zadania decyduje termin zgłoszenia (zapisy od 1 lipca do 10 lipca 2021r.).

  Jerzy Czubak

Galeria