RSS

Aktualności

 • Sunday, 8 July 2018r. Turystyka

  „Tam gdzie nasze korzenie– społeczeństwa ponad podziałami”

  TS „Wolni” Kłaj zaprasza mieszkańców Gminy Kłaj
  do uczestnictwa w realizacji zadania pod nazwą
  „Tam gdzie nasze korzenie– społeczeństwa ponad podziałami”
  (drogami ziemi podolskiej)
  w dniach od 29 sierpnia do 2 września 2018 r.

  Zadanie ma na celu wzmocnić międzynarodową współpracę regionalną w dziedzinie upowszechniania kultury, rekreacji i turystyki wśród mieszkańców Obwodu Lwowskiego i Gminy Kłaj reprezentowanej przez TS „Wolni” i mieszkańców Gminy Kłaj.

   Zadanie powyższe jest kontynuacją szerokiego programu ogólnego pod nazwą Lekcja Historii z „Wolnymi” realizowanego od 12 lat poprzez cykl zadań ofertowych pod nazwą szczegółową „Tam gdzie Nasze korzenie – społeczeństwa ponad podziałami” i jest związane integralnie z międzynarodową wymianą młodzieży, działaczy organizacji pozarządowych i samorządowych w celu dalszego kontynuowania i doskonalenia działalności w zakresie integracji europejskiej i współpracy regionalnej z mieszkańcami Kresów Wschodnich oraz kultywowania polskich miejsc pamięci narodowej.

  W programie zadania między innymi: zwiedzanie cmentarza na Łyczakowie, cmentarza Orląt Lwowskich, rynek Starego Miasta, Kopiec Unii Lubelskiej, Katedra Ormiańska, Katedra Łacińska, jak również wyjazd do Podkamienia, Załóśca, Tarnopola, Koropec, Złotego Potoku, Skałatu, Satanowa i Kamieńca Podolskiego. Na przykładzie historii przedwojennego Lwowa i Kamieńca Podolskiego chcemy również pokazać, że możliwe jest budowanie społeczeństwa ponad podziałami a przez nawiązanie współpracy z młodzieżą ze Lwowa i Obroszyna, że możliwe jest również współcześnie, działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy regionalnej oraz promocji polskości. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych przyczyn obiektywnych jak np. mobilność grupy, naturalne utrudnienia drogowe itp. jednakże główne nakreślone cele programu zostaną zrealizowane.

  Zapisy i przedpłaty przyjmowane są od 1 lipca do 15 sierpnia 2018 r. Informacji o szczegółach można zasięgnąć pod telefonem kom. 607 777 843.

  Powyższe zadanie zrealizowane będzie z wykorzystaniem środków własnych TS Wolni Kłaj, wpłat i opłat beneficjentów oraz przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy Kłaj. W celu uczestnictwa w realizacji tego zadania niezbędne jest posiadanie aktualnego paszportu ważnego, co najmniej 4 miesiące od daty wyjazdu.

  Dziękuję, J. Czubak

Galeria