RSS

Aktualności

 • Thursday, 6 June 2019r. Turystyka

  Dzień Natury 2000

  Stworzenie sieci obszarów Natura 2000 to jedno z najważniejszych osiągnięć Unii Europejskiej. Aby podkreślić znaczenie tego projektu i zwiększyć świadomość społeczeństwa o wyjątkowym i niezwykle bogatym dziedzictwie naturalnym, instytucje europejskie w 2017 r. ogłosiły 21 maja Dniem Natura 2000. 

  Różne formy celebrowania tego święta dają szerokie możliwości duchowej refleksji, ekspresji artystycznej, edukacji i świadomości a także rekreacji, zdrowia i turystyki. 

  Referat ochrony środowiska Gminy Kłaj  również aktywnie uczestniczy w propagowaniu piękna otaczającej nas natury. Dnia 28 Maja 2019 r zorganizowano wyjazd poznawczo – rekreacyjny do najciekawszych rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie Puszczy Niepołomickiej. Sekrety przyrody mieszkańcy Gminy Kłaj oraz dzieci ,młodzież i nauczyciele ze szkoły w Targowisku mogli poznawać dzięki fachowej wiedzy przewodników, którzy w odpowiedzi na zaproszenie zaszczycili nas swoją obecnością. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Pan Robert Sawa oraz Przedstawiciel Nadleśnictwa Niepołomice Pan Michał Wieciech w wyjątkowy i atrakcyjny sposób przekazali nam wiele ciekawostek i cennych informacji o skarbach lasu. 

  Na terenie Puszczy Niepołomickiej znajduje się 6 rezerwatów przyrody, czyli obszarów, miejsc zachowanych w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi.

  Najcenniejsze okazy flory i fauny chronione są w rezerwatach przyrody:

  1. "Dębina" w pobliżu Proszówek

  2. "Długosz Królewski" na północ od Stanisławic

  3. "Gibiel" - północny skraj głównego kompleksu leśnego

  4. "Koło" - na północ od Zabierzowa Bocheńskiego

  5. "Lipówka" - na terenie Lasu Grobla 

  6. "Wiślisko Kobyle" - Las Grobla

  Do najcenniejszych rezerwatów przyrody w Polsce, porównywalny pod względem naturalności drzewostanu i bogactwa roślin do Puszczy Białowieskiej należy Rezerwat Lipówka, który został włączony do programu Natura 2000, jako specjalny obszar ochrony siedlisk a wraz z sąsiednimi rezerwatami przyrody: Dębina, Gibiel, Długosz Królewski, Wiślisko Kobyle wchodzi w skład obszaru specjalnej ochrony ptaków „Puszcza Niepołomicka”. 

  Uczestnicy wycieczki oglądając cuda natury mogli wsłuchiwać się w śpiew ptaków, poznawać gatunki roślin, drzew, grzybów. 

  Równie niepowtarzalnym miejscem okazał się rezerwat „Długosz Królewski”, który został utworzony w celu ochrony rzadkiego w Polsce subatlantyckiego gatunku paproci długosza królewskiego osmunda regalis.

  Duże wrażenie na uczestnikach wywarł pagór „Kobyla Głowa”, który stanowi dużą osobliwość geologiczną Puszczy Niepołomickiej. Jest pozostałością osadów najwcześniejszego na ziemiach polskich lodowca krakowskiego. Tu i ówdzie można było natknąć się na małe, wąskie wąwozy oraz mokradła, których nie brak w Puszczy. Dumą naszego regionu jest Ośrodek Zachowawczej Hodowli Żubrów w Poszynie. Zostały one sprowadzone z Białowieży i może kiedyś będą wypuszczone do Puszczy. Te ogromne i piękne zarazem zwierzęta są jednak bardzo płochliwe i ciężko je zobaczyć. 

  Zwiedzając te wyjątkowe miejsca, grupa  i opiekunowie dotarli do pięknej polany na Sitowcu. Tam mogli utrwalić nabytą wiedzę poprzez uczestnictwo w konkursach przyrodniczych. Organizatorzy zadbali też o ekologiczne nagrody rzeczowe dla zwycięzców. W wesołym nastroju, w pięknym miejscu mogli wszyscy odpocząć przy ognisku i pieczonej kiełbasce. 

  Jadwiga Solarz

Galeria