RSS

Aktualności

 • Thursday, 28 November 2019r. Oświata

  Szkoła Podstawowa w Targowisku w kampanii społecznej NO PROMIL - NO PROBLEM

  Od dwunastu lat w województwie małopolskim organizowana jest kampania społeczna NO PROMIL-NO PROBLEM. Jej celem jest ograniczenie liczby osób będących pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą ( alkohol, narkotyki, nowe narkotyki), jak również wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwość co do stanu trzeźwości.

  Włączyliśmy się w działania Kampanii poprzez:

  1. Zgłoszenie udziału szkoły w kampanii.

  2. Koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole wziął udział w konferencji dla zgłoszonych do udziału w kampanii gmin z Małopolski. W tym roku podjęto temat, „ W jaki sposób skłonić siebie/ludzi do zmiany swoich zachowań. Transteoretyczny model zmiany James Prochaska i Carlo DiClemente – /zagadnienie poruszył pan Jacek Wysowski.

  3. Podczas lekcji wychowawczych zrealizowano zajęcia profilaktyczne w klasach wg scenariuszy zajęć profilaktycznych zaproponowanych przez organizatorów dotyczących korzyści płynących ze wzajemnej współpracy.

  4. Szkolni liderzy z klasy siódmej wzięli udział w Małopolskim Forum Liderów Młodzieżowych w Wieliczce. W czasie trwania Forum młodzi zdobywali nowe doświadczenia i integrowali się z liderami z Małopolski. Brali udział w warsztatach na temat zasad dobrej współpracy i roli liderów, wspólnie poszukiwali sposobów reagowania na zagrożenie, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe na drogach, uczyli się podejmowania decyzji, odpowiedzialności za siebie i innych.

  5. W dniu 22 listopada 2019 r. odbył się Marsz na rzecz trzeźwości. Wzięły w nim udział klasy od czwartej do siódmej. Uczniowie pod opieką wychowawców przemaszerowali ulicami Targowiska oraz Kłaja. Podczas marszu zachęcali kierowców do trzeźwości za kierownicą, rozdawali ulotki oraz listy dzieci do kierowców. Uczniowie nieśli transparenty, balony i koszulki no – promilowe, które przemawiały do kierowców.

  6. Uczniowie wzięli też udział w konkursie plastycznym, w którym należało przedstawić sytuację prawdziwą lub wyobrażoną z wykorzystaniem przesłania kampanii.

  Składamy podziękowania całej społeczności szkolnej za zaangażowanie i pomoc w realizację działań na rzecz trzeźwości.

  Koordynatorzy Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa                                                                                                

Galeria