RSS

Aktualności

  • Wednesday, 11 July 2018r. Sport

    Protokół z konsultacji z organizacjami

    W załączniku znajduje się protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 2019 rok."

Galeria