RSS

Aktualności

 • Tuesday, 29 October 2013r. Inwestycje

  Remont kłajowskiego budynku OSP

  Końca dobiegają prace nad realizacją inwestycji w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 operacji pod nazwą „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP Kłaj”.

  Dariusz Pilch

  Operacja została zrealizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kłaju w zakresie zakupu wyposażenia sali w sprzęt audiowizualny, tablicę interaktywną, stoły oraz stołki. W świetlicy budynku Straży Pożarnej przeprowadzono także cyklinowanie podłogi wraz z malowaniem oraz malowanie ścian. Całość operacji wyniosła  25.600,00 złotych z czego uzyskana pomoc dofinansowana w ramach działania  to  17.920,00 złotych.

  Jest to kolejny, zakończony projekt w którym OSP Kłaj pozyskało fundusze pochodzące z Unii Europejskiej. W obecnej chwili, w fazie oceny merytorycznej Urzędu Marszałkowskiego w Karkowe znajduje się także kolejny złożony projekt pn. „II edycja Młodzie Ratownicy – zajęcia edukacyjne dla dzieci z Gminy Kłaj”. 

  Nasze stowarzyszenie, realizuje projekty ze środków własnych. Staramy się by nasza świetlica nie była tylko zwykłą remizą strażacką, ale aby mogła służyć wszystkim mieszkańcom. Dokładamy wszelkich starań, by jej wygląd i funkcjonalność była wizytówką naszej gminy. Niemożliwe staje się możliwe, jeśli się tylko chce. Operatywność danego stowarzyszenia decyduje o jego rozwoju. 

Galeria