RSS

Aktualności

 • Friday, 23 May 2014r. Inwestycje

  „Rekreacyjna - turystyczna Dolina Raby”

  Podczas XLII nadzwyczajnej sesji przyjęta została uchwała w sprawie współdziałania Gminy Kłaj z Gminą Bochnia, Gminą i Miastem Dobczyce, Gminą Drwinia i Gminą Gdów.

  Kluczowym zadaniem projektu jest zagospodarowanie nabrzeża Raby tak by zapewnić szeroką gamę atrakcji dla mieszkańców całego regionu. Nadanie tym terenom funkcji wypoczynkowej nie tylko zwiększy atrakcyjność rekreacyjną gmin, ale również na turystów będzie działać niczym magnes. Niewątpliwie wraz z wykonaniem zadania, powstaną nowe miejsca pracy. Wynikiem przedsięwzięcia ma być także rozszerzenie kontaktów o charakterze kulturalnym i społecznym nadrabskich społeczności. Jestem przekonany, że inwestycja pn. „Rekreacyjno – turystyczna Dolina Raby” rozsławi wszystkie pięć gmin w całej Polsce przyciągając nowych inwestorów” – komentuje wójt gminy, Zbigniew Strączek. 

  Aby realizacja tego zadania mogła dojść do skutku pięć gmin nadrabskich: Gdów, Bochnia, Kłaj, Drwinia i Dobczyce stara się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 9: Pomoc techniczna, Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych. Liderem partnerstwa jest gmina Gdów. Współpraca ma na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej umożliwiającej otrzymanie wsparcia w ramach środków dotacji UE. Dofinansowanie wyniesie ok. 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu.

  Dzięki zagospodarowaniu i przeobrażaniu nabrzeża rzeki, na całej jej długości mieszkańcy będą korzystać z bogatej oferty atrakcji. Inwestycja ma również na celu zwiększenie ruchu turystycznego w całym regionie co umożliwią ścieżki rowerowe, siłownie zewnętrzne, kąpieliska, plaże oraz boiska sportowe. Realizacja projektu podniesie konkurencyjność oferty turystycznej naszej gminny i tym samym przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej całej doliny Raby.  

  fot. Piotr Sobas

  Zadanie pn. "Rekreacyjno-turystyczna Dolina Raby" realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Galeria