RSS

Aktualności

 • Wednesday, 29 January 2020r. Informacje

  Rejestr ekozarządzania i audytu EMAS

   

  Istnieje możliwość uzyskania przez przedsiębiorców i instytucje sektora publicznego jak i prywatnego oraz organizacje wszelkich sektorów gospodarki, wpisu do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu EMAS.

  Więcej informacji na temat EMAS znajuje się w załączniku poniżej.

  Podstawę prawną EMAS (ang. Eco-Management and Audit Scheme) stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25

  listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Adresowany jest do wszystkich

  rodzajów organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji

  niekomercyjnych. Certyfikat przyznawany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

  po zarejestrowaniu w systemie ekozarządzania i audytu EMAS oznacza spełnienie przez organizację najwyższych wymogów z zakresu ochrony środowiska. Po szczegółowe informację zapraszam na stronę internetową.

   

Galeria