RSS

Aktualności

 • Monday, 13 January 2020r. Informacje

  Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”

  Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

  Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

  • Musisz  mieć ukończone 25 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować,
  • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki),
  • Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat,  Twoje wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę,
  • Osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 25 do 65 roku życia mogą  uczestniczyć w Projekcie Kierunek Kariera niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia.

  Kim jest osoba pracująca?

  Jeżeli:

  • jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub
  • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub
  • jesteś rolnikiem,

  To jesteś osobą pracującą.

  Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

  • W ramach projektu Kierunek Kariera możesz otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 87% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych) .
  • W ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa możesz otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z  85% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe; język obcy zawodowy; prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne; studia podyplomowe.

  Co trzeba zrobić – krok po kroku

  1. Umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się”.

  2. Na spotkaniu z doradcą porozmawiasz o swojej dotychczasowej karierze zawodowej i możliwościach jej rozwoju. Razem sporządzicie Twój Bilans Kariery. Usługa ta pozwala odkryć, nazwać i uporządkować, dotychczasowe doświadczenie i umiejętności oraz posiadane zaświadczenia i certyfikaty przez uczestnika projektu. W efekcie prowadzonego Bilansu poznaje  swoje możliwości, potencjał , kompetencje i przygotowuje wspólnie z doradca portfolio oraz indywidualny plan rozwoju edukacyjno-zawodowego.

  Z doradcą możesz spotkać się w Krakowie, w:

  · Krakowie – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, tel. 12 4240738;

  ·  Tarnowie – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, tel. 14 6269940;

  ·  Nowym Sączu – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Węgierska 146, 33-100 Nowy Sącz, tel. 18 4429490

  · lub całkiem blisko, podczas lokalnego dyżuru mobilnego w Kłaju, Niepołomicach lub Wieliczce:

  Lp.

  Miejsce realizacji dyżuru mobilnego

   

   

  Doradca

  Termin realizacji

  Miejscowość

  Adres, nr sali

  Imię i nazwisko

  Zespół (CIZ Krk, CIZ NS, CIZ T)

  Data

  Godziny

  (od-do)

  1.      

  Gdów

   

  Urząd Gminy Gdów

  ul. Rynek 40

  Karolina Fudali

   

  CIZ Krk

  15.01.2020

  12.00-17.00

  5.02.2020

  12.00-17.00

  11.02.2020

  12.00-17.00

  4.03.2020

  12.00-17.00

  10.03.2020

  12.00-17.00

  24.03.2020

  12.00-17.00

  2.      

  Kłaj

  Urząd Gminy Kłaj

  Sala 212

  Karolina Fudali

   

   

  CIZ Krk

  14.01.2020

  13.00–17.00

  21.01.2020

  13.00–17.00

  4.02.2020

  13.00–17.00

  25.02.2020

  13.00–17.00

  3.03.2020

  13.00–17.00

  17.03.2020

  13.00–17.00

  3.      

  Wieliczka

  Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce

  ul. Sienkiewicza 13a (sala obok sekretariatu)

  Jolanta Kłosińska

  CIZ Krk

  23.01.2020

  9.00-15.00

  30.01.2020

  9.00-15.00

  6.02.2020

  9.00-15.00

  27.02.2020

  9.00-15.00

  5.03.2020

  9.00-15.00

  12.03.2020

  9.00-15.00

   

  3. Zamówić bony – więcej informacji na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Jak-zrealizowac-bony

  4. Podpisać umowę/umowy na zakup bonów.

  5. Zapłacić za bony.

  6. Zapisać się na szkolenie wybrane na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

  Gdzie mogę otrzymać dodatkowe informacje?

  W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków (punkt informacji  na parterze), telefonicznie pod numerem telefonu 12 619 84 55, mailowo pod adresem showMail('kariera','wup-krakow','pl', '');">

Galeria