RSS

Aktualności

 • Saturday, 12 September 2020r. Inwestycje

  Projekt Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Energii Małopolski

  Szanowni Mieszkańcy,

  w wyniku licznych odwołań oraz utrudnień spowodowanych epidemią COVID-19 rozstrzygnięcie przetargu na wykonawców prac opóźniło się. Jednak 30 listopada 2020 r. Gmina Gromnik w imieniu 31 gmin biorących udział w projekcie Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Energii Małopolski, podpisała umowę z wykonawcami inwestycji:

  • firma Sanito Sp. z o.o. w Warszawie, dla instalacji fotowoltaicznych, która zaproponowała panele monokrystaliczne globalnych producentów PV z listy Tier 1 Bloomberg'a. -  Ulica Solar
  • Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k. w Częstochowie (instalacje solarne)
  • Ekologika Sp. z o.o. w Rzeczycy (pompy ciepła).

  Projekt Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Energii Małopolski jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

  Celem projektu jest dostawa i montaż na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej blisko 6 tysięcy sztuk instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Według planu zakupionych i zamontowanych zostanie 3012 instalacji fotowoltaicznych w 31 gminach Małopolski o mocy od 1,12 do 39,2 kW.  Wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystywana przez odbiorców, niedobory zostaną uzupełnione, a nadwyżki wrócą do sieci.

  Głównym liderem projektu jest Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa. Liderem dla Subregionu Wielickiego jest Gmina Niepołomice, a Gmina Kłaj jest jednym z partnerów  projektu. Projekt będzie wdrażany w 31 gminach Małopolski,  tj. Biskupice, Bukowno, Charsznica, Ciężkowice, Gdów, Gołcza, Gromnik, Jodłownik, Klucze, Kłaj, Kozłów, Krzeszowice, Książ Wielki, Lisia Góra, Miechów, Myślenice, Niepołomice, Olkusz, Rabka – Zdrój, Racławice, Ryglice, Skrzyszów, Słaboszów, Tarnów, Trzyciąż, Tuchów, Wieliczka, Wierzchosławice, Wolbrom, Zakliczyn i Żabno.

  Fotowoltaika – kto może skorzystać z projektu?

  W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy gmin uczestniczących w projekcie. Wystarczy zgłosić swoje zainteresowanie, posiadać prawo własności budynku spełniającego wymogi techniczne, na bieżąco regulować zobowiązania względem gminy i pokryć wkład własny do projektu (maksymalnie 50% kwoty brutto danej instalacji). Projekt nie może być zrealizowany w gospodarstwach gdzie dach pokryty jest eternitem.

  Zainteresowanie projektem jest dwukrotnie większe niż liczba instalacji dostępnych w projekcie. Wciąż jednak osoby z listy rezerwowej liczą na to, że zostaną zakwalifikowane poprzez nie spełnienie wymagań technicznych wstępnie zakwalifikowanych osób.

  Potwierdzeniem udziału w projekcie jest pisemna umowa zawierana między gminą a beneficjentem końcowym.

  W najbliższych dniach ma zostać przygotowany harmonogram prac przez Lidera Projektu, który bezzwłocznie przedstawimy i  zgodnie z nim przystąpimy do działań. Aktualnie pracownicy Urzędu Gminy aktualizują listę mieszkańców u których były już przeprowadzone analizy techniczne, na podstawie których zostały dobrane parametry montażu instalacji OZE. W pierwszej kolejności Wykonawcy zostaną zgłoszeni Ci Beneficjenci, których stan techniczny przedstawiony w analizie nie uległ zmianie np. nie zostały już zamontowane panele, nie zostało wymienione źródło ciepła, zapotrzebowanie na energię elektryczną nie wzrosło.

  Bieżące informacje zawsze na stronie lidera projektu -  Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa.

  Magdalena Lasek – Referat Inwestycji 

Galeria