RSS

Aktualności

  • Thursday, 21 March 2019r. Oświata

    Solidarni z osobami z zespołem Downa 2018-2019 SP Grodkowice

    21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Data tych obchodów jest symboliczna. Przypada na 21. dzień trzeciego miesiąca w roku, ze względu na nazwę zaburzenia - trisomia 21, w którym trzeci chromosom w 21. parze chromosomów powoduje występowanie tej wady genetycznej.

    Ludzie na całym świecie zakładają w tym dniu kolorowe skarpetki nie do pary, aby w ten sposób okazać swoją solidarność z osobami z zespołem Downa. I my również dzisiaj swym zachowaniem wysłaliśmy sygnał, że akceptujemy odmienność osób z zespołem Downa.

    J.Łysek, K.Mazur

Galeria