RSS

Aktualności

  • Wednesday, 27 March 2019r. Oświata

    Przedszkolaki z Szarowa Witają Wiosnę!

    Marzanno, Marzanno, Ty zimowa panno, my Ciebie żegnamy – Wiosnę powitamy!... tymi słowami tradycyjnie, jak co roku przedszkolaki, 21 marca przywitały Wiosnę, a pożegnały Zimę. Uroczystości powitania Wiosny rozpoczęły się od konkursów, zabaw i piosenek związanych z nową porą roku. Następnie wszyscy barwnym korowodem pomaszerowaliśmy na plac znajdujący się za szkołą, gdzie Marzannę oblaliśmy wodą wykrzykując przy tym głośno słowa: „Wiosno przyjdź – Zimo odejdź!”. W ten sposób przywitaliśmy nową porę roku. Mamy nadzieję, że Zimę zobaczymy dopiero za rok!

    Katarzyna Musiał

Galeria