RSS

Aktualności

 • Wednesday, 6 October 2021r. Oświata

  Projekt Edukacyjny "Idź Ty lepiej koziołeczku, szukać swego Pacanowa"

  Głównym założeniem projektu „Idź Ty lepiej Koziołeczku, szukać swego Pacanowa” jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości, kształtowanie właściwych postaw społecznych. poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

  Zadania zrealizowane w ramach projektu:

  1. Zapoznanie dzieci z autorami książek o Koziołku Matołku: Kornelem Makuszyńskim i Marianem Walentynowiczem, oraz postacią Koziołka Matołka. 

  2. Zorganizowanie „Kącik Koziołka Matołka".

  3. Przedstawienie prezentacji multimedialnej o Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie, w której pokazaliśmy, że jest to miejsce wyjątkowe, skupiające się wokół fantazji, które nie tylko bawi, ale również uczy. Jednak ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną decyzja o wycieczce do Pacanowa przełożona jest na przyszły rok przedszkolny.

  4. Stworzenie plakatu pod tytułem: „Wszystkie drogi prowadzą do Pacanowa i Europejskiego Centrum Bajki". Ponadto w ramach tego zadania dzieci obchodziły w przedszkolu Dzień 2 Zielony – kolor przysmaku Koziołka. Ubrane w zielone ubrania, smakowały różnych rodzajów kapusty, przeprowadziły eksperymenty z farbowaniem, ale największą atrakcją w każdej grupie wiekowej było samodzielne kiszenie kapusty.

  5. Zorganizowanie Akcji Charytatywnej pod hasłem: „Pomóż psiakom i kociakom".

  6. Zapoznanie dzieci z położeniem na mapie i ogólną, krótką informacją na temat miasta Krakowa.

  7. „W Pacanowie kozy kują"-zapoznanie dzieci ze znaczeniem tego zwrotu, z rzadkim zawodem kowala.

  8. Zorganizowanie zajęć dotyczące marzeń: Czy warto takie mieć i czy warto dążyć do ich realizacji ?

  9. Wykonanie pojazdu dla Koziołka Matołka.

  Udział w projekcie przyniósł nam wiele korzyści, zmobilizował nas nauczycieli, do większego zwrócenia uwagi na potrzebę pokazania dawnej literatury dziecięcej tj. przybliżenie postaci Koziołka Matołka, który był postacią nieznaną naszym wychowankom, a wzbudził wiele sympatii i zaciekawienia. Ponadto zrealizowane przez nas zadania pozwoliły na współdziałanie w grupie, wzbudzenie wrażliwości, empatii, zapoznanie z nowymi i nieznanymi przedmiotami, zawodami.

  Małgorzata Pietrzyk
  Karolina Maślana
  Katarzyna Jurkiewicz
  Magdalena Gałat – koordynator projektu

Galeria