RSS

Aktualności

 • Tuesday, 28 May 2019r. Oświata

  Nabór do szkoły muzycznej

  Szkoła Muzyczna I st. im. Juliusza Łuciuka w Mikluszowicach prowadzi nabór kandydatów, chętnych do podjęcia nauki w roku szkolnym 2019/ 2020 r.

  Zapraszamy kandydatów w wieku od 6 do 16 lat.

  Szkoła Muzyczna oferuje nauczanie gry na następujących instrumentach:

  Instrumenty klawiszowe:

  • fortepian

  Instrumenty strunowe:

  • skrzypce
  • wiolonczela
  • kontrabas
  • gitara

  Instrumenty dęte i perkusyjne:

  • flet
  • klarnet
  • saksofon
  • trąbka
  • perkusja

  Szkoła prowadzi edukację w dwóch cyklach nauczania:

  • sześcioletnim – do którego przyjmowani są kandydaci od 6 – 8 roku życia,
  • czteroletnim – do którego przyjmowani są kandydaci od 9 – 16 roku życia.

  Badania przydatności kandydatów do szkoły obejmuje:

  • sprawdzenie uzdolnień muzycznych
  • sprawdzenie psychofizycznych predyspozycji do nauki gry na określonym      instrumencie.

  Kandydat badany jest w dziedzinie:

  • słuchu wysokościowego
  • poczucia rytmu
  • pamięci muzycznej

  Sprawdzenie predyspozycji wymienionych powyżej polega między innymi na:

  • zaśpiewaniu bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata
  • powtarzaniu głosem dźwięków zagranych przez nauczyciela
  • zapamiętaniu i powtórzeniu głosem 2-taktowej melodii zagranej 1 raz przez nauczyciela oraz określeniu jej trybu (wesoła/smutna)
  • powtórzeniu rytmu po nauczycielu

  Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy kandydata (dostępny w sekretariatach)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki kształcenia na  wybranym przez kandydata instrumencie w Szkole Muzycznej.
  • opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej o psycho-fizycznej dojrzałości  dziecka do podjęcia nauki w szkole – w przypadku kandydata, który w  danym roku kalendarzowym nie ukończył 6 lat.

  Kwestionariusze osobowe prosimy składać w terminie do 31 maja 2019 r. w Grodkowicach w Mikluszowicach i Nowym Brzesku w sekretariatach wybranych szkół.

  Przesłuchania odbędą się w dniach :

  MIKLUSZOWICE 6 czerwca 2019 r.  godz. 17:00 – 18:30
  NOWE BRZESKO 10 czerwca 2019 r.  godz. 17:00 – 18:30
  GRODKOWICE 7 czerwca 2019 r.  godz. 17:00 – 18:30

  Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariatach,

  tel. Mikluszowice  12/281- 71-23
  tel. N.Brzesko 12/385-21-32
  tel. Grodkowice     12/284-54- 64

  Zapraszamy!

Galeria