RSS

Aktualności

 • Thursday, 14 November 2019r. Oświata

  „Na ratunek Ziemi, czyli co o segregacji odpadów, śmieci powinny wiedzieć dzieci”

  „Na ratunek Ziemi, czyli co o segregacji odpadów, śmieci powinny wiedzieć dzieci” – zajęcia w klasach I – III Szkoły Podstawowej w Kłaju

  Odpady od dawna są obecne w otoczeniu człowieka. Wciąż wzrastająca ich liczba negatywnie wpływa na środowisko naturalne, stąd ważne jest abyśmy potrafili nimi właściwie gospodarować. W bieżącym roku szkolnym wznowiliśmy edukację w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.  Podjęte działania są kontynuacją i pogłębieniem zadań z poprzednich lat. We wszystkich klasach I - III przeprowadzone zostały prelekcje: „Na ratunek Ziemi, czyli co o segregacji odpadów, śmieci powinny wiedzieć dzieci” mające na celu zmotywowanie dzieci do właściwych postaw w gospodarce odpadami.

   - O czym mówiliśmy podczas prelekcji? Oczywiście o tym jak segregować odpady, co to jest recykling, co to jest drugie życie odpadów, co to są ekoznaki. Zajęcia dostosowane były do poszczególnych grup wiekowych i miały charakter interaktywny oraz praktyczny. Zadaniem dzieci było m.in. prawidłowe segregowanie odpadów według zasad obowiązujących na terenie Naszej Gminy, z czym poradziły sobie bardzo dobrze.

   Zajęcia miały na celu przybliżenie dzieciom ważnego tematu, jakim jest selektywna zbiórka odpadów oraz ponowne ich wykorzystanie. Najmłodszym uświadomiono zagrożenia, jakie niesie za sobą zaśmiecanie środowiska, w którym żyją. Szczególnie zwrócono uwagę na dbałość o własne środowisko i sposoby segregacji odpadów. Wiele emocji wzbudziło zadanie: Dwa światy, w których uczniowie mieli nagrodzić mieszkańców ekologicznej planety i przyznać mandaty tym, których postawa jest mało ekologiczna. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w prelekcji, chętnie odpowiadali na zadawane pytania. 

  Jako szkoła przywiązujemy dużą wagę so tego problemu, dlatego każde dziecko otrzymało poradnik praktycznej segregacji odpadów, który w jasny i przejrzysty sposób pokazuje, co gdzie wyrzucać. Na szkolnym korytarzu pojawiły się również pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, oraz pojemniki specjalne na baterie, puste tubki po kleju, zakrętki. W każdej klasie osobno zbieramy również makulaturę. Dopełnieniem zajęć było przygotowanie przez dzieci plakatów: Recepta dla Ziemi, których wykonanie nagrodzone zostało upominkami.

  Anna Margielewska

Galeria