RSS

Aktualności

 • Tuesday, 9 April 2019r. Oświata

  Mr. Twardowski

   

  W szkole od kilku lat aktywnie działa koło językowe DRAMA, w którym pracują uzdolnieni językowo uczniowie z klas IV-VI. Dzieci  mogą rozwijać swoje talenty i pasje aktorskie, plastyczne, wokalne i taneczne, a także organizacyjne. Każdego roku młodzi aktorzy przygotowują  spektakle w języku angielskim, które  prezentują  na  forum szkoły, dla środowiska lokalnego -Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz  na festiwalach wojewódzkich  i przeglądach teatralnych na szczeblu powiatowym.

  Grupa teatralna Koła Językowego DRAMA pragnie pochwalić się swoim końcowo-czerwcowym sukcesem na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

  Po raz kolejny udało nam się zdobyć wysoko punktowane miejsce w XXVI Wojewódzkim Przeglądzie-Konkursie BLIŻEJ ŚWIATA. Na 38 prezentujących się szkół z województwa małopolskiego w kategorii klas IV-VI zajęliśmy pierwsze miejsce. Natomiast w Festiwalu Teatralnym THE STAGE IS YOURS w Niepołomicach zajęliśmy trzecie miejsce w kategorii klas IV-VIII.  Jesteśmy szczęśliwi jako, że nasza grupa aktorów to uczniowie z klas IV,V ,a nawet z II SP .Musieliśmy stawić czoła ósmoklasistom i siódmoklasistom  Ja, jako nauczyciel- opiekun koła jestem dumna ze swoich uczniów, bo jak widać mają pasję i  potencjał twórczy. Spektakle Koła Językowego DRAMA zostały 6-krotnie nagrodzone 1 miejscem,2-krotnie 2 miejscem 2-krotnie 3 miejscem i wyróżnieniem. Ponadto koło językowe szczyci się 3 dyplomami specjalnymi dla najlepszego aktora/aktorki dla 3 różnych uczniów w 3 różnych przedstawieniach.

  DRAMA  daje  dziecku możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Szeroko uaktywnia się fantazja dziecka, a także marzenia i zainteresowania. Poprzez ekspresję dzieci mają możliwość  uzewnętrznienia siebie. Uczą  się współpracy w zespole, odpowiedzialności i tolerancji. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia, opierają się w dużej mierze na zabawie. Przygotowanie teatru w języku angielskim staje się okazją do wzbogacenia wiadomości z zakresu kultury krajów anglojęzycznych. Zajęcia są dla dzieci przyjemnością, zabawą i ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu. Na ten rok szkolny też są ambitne plany.

  OBSADA PRZEDSTAWIENIA- MR. TWARDOWSKI

  MR.TWARDOWSKI- Franciszek  Wójtowicz i Jakub Ślęczek
  MEFISTOFELES- Anna  Tylka
  LORD- Maksymilian  Nowak
  ALE-WIFE- Aleksandra  Motoła
  A GIRL—Natasza  Klejdysz
  WITCHES- Sara  Szpil, Gabriela  Szulia, Emilia Tomasik
  MAGICIAN -  Jakub  Antończyk
  NARRATOR-  Aleksander  Kasprzyk     

  REŻYSER PRZEDSTAWIENIA- Mrs. Iwona Nowak

  Iwona  Nowak

   

Galeria