RSS

Aktualności

  • Monday, 23 November 2020r. Oświata

    Mały Wolontariat

    19 listopada, po raz pierwszy w Przedszkolu Samorządowym w Kłaju, odbyło się Pasowanie na Małego Wolontariusza. Dzieci z najstarszej grupy, otrzymały Paszporty Małego Wolontariusza, w których będą dokumentowały swoje działania na rzecz potrzebujących. Przedszkolaki w Kłaju już wiedzą ile radości może dać niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.
    Anna Chwastek - koordynator Małego Wolontariatu.

Galeria