RSS

Aktualności

  • Monday, 18 May 2020r. Oświata

    Kolejny etap stopniowego otwierania przedszkoli i szkół

    Od dnia dzisiejszego, tj. 18 maja 2020 r. dopuszczona została  możliwość prowadzenia na terenie przedszkoli i szkół zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Oznacza to, że uczniowie posiadający odpowiedni orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie  wczesnego wspomagania rozwoju mogą wrócić na zajęcia odbywające się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem prowadzącym. Udział w tego typu zajęciach jest dobrowolny, gdyż to rodzic, podobnie jak  w przypadku zajęć wychowania przedszkolnego,  może zadecydować o posyłaniu lub nieposyłaniu dziecka na zajęcia stacjonarne do przedszkola lub szkoły.  W przypadku zainteresowania taką formą zajęć powinien on skontaktować się z dyrektorem jednostki i ustalić szczegóły, w tym dotyczące terminów i wymiaru zajęć.

     

    Zajęcia na terenie przedszkoli i szkół odbywać się będą w ścisłym reżimie sanitarnym wynikającym z rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego  Inspektora Sanitarnego. Przed podjęciem decyzji rodzić powinien zapoznać się wymaganiami, jakie przedszkole lub szkoła będzie uwzględniać w celu zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji zajęć.

Galeria