RSS

Aktualności

 • Friday, 22 May 2020r. Oświata

  Kolejne grupy uczniów mogą wrócić do szkół

  Od najbliższego poniedziałku, tj. 25 maja 2020 r. dotychczasowe ograniczenia w funkcjonowaniu szkół, wprowadzone w połowie marca w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, nie będą dotyczyć kolejnych grup uczniów.

  Na zajęcia prowadzone w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami na terenie szkoły mogą wrócić uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej, przy czym dyrektor zadecyduje, czy objęci zostaną oni tylko działalnością opiekuńczo-wychowawczą, czy również dydaktyczną. Decyzja dyrektora będzie uzależniona od liczby dzieci, które pojawią się w szkole, a ta z kolei zależeć będzie od woli Rodziców, którzy mogą wybierać między posłaniem lub nieposyłaniem dziecka na zajęcia. Jeżeli w szkole nie pojawią się uczniowie, albo pojawią się w liczbie uniemożliwiającej prowadzenie efektywnego nauczania, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nadal będą odbywać się tak jak do tej pory, czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  W szkole mogą pojawić się również uczniowie klas ósmych, na razie na zajęciach organizowanych w formie konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów, objętych egzaminem na zakończenie szkoły podstawowej (język polski, matematyka, język obcy nowożytny). Egzamin z tych przedmiotów będzie miał miejsce w dniach 16-18 czerwca, zatem jest jeszcze czas na ewentualne nadrabianie zaległości. Dyrektorzy szkół przekazali już rodzicom uczniów informacje o możliwych konsultacjach w szkołach i jeżeli będzie  zainteresowanie taką formą zajęć, będą przygotowane harmonogramy, które umożliwią bezpieczną organizację konsultacji. Uczniowie klas ósmych będą mieli również możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

  Zajęcia na terenie szkół, w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami będą możliwe tylko pod warunkiem przestrzegania obowiązujących w każdej szkole zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Przed podjęciem decyzji o powrocie do szkoły uczestnicy zajęć i rodzice  muszą zapoznać się wymaganiami, jakie szkoła będzie uwzględniać w celu zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji zajęć.

  Możliwość korzystania przez niektórych uczniów z oferty szkoły w formach opisanych powyżej oraz innych, które pojawią się niebawem, dotychczasowe przepisy przewidują  na razie do dnia 7 czerwca. Czas pokaże, jakie będą kolejne decyzje rządu, ale wszystko wskazuje na dalsze łagodzenie dotychczasowych ograniczeń.

  Kazimierz Sroka
  GZEAS Kłaj

Galeria