RSS

Aktualności

 • Monday, 4 January 2021r. Inwestycje

  Ostatnie umowy w ramach projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II”

  Szanowni Mieszkańcy,

  W maju będziemy podpisywać ostatnie umowy w ramach projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II” dofinasowanie projektu z UE: 2 867 883,22 zł

  Umowy będą podpisywane w dniach:

  • 26 kwietnia od godz. 10:00 do godz. 16:00 (prosimy o ustalenie terminu do dn.9.04.2020)
  • 27 kwietnia od godz. 9:00 do godz. 14:00 (prosimy o ustalenie terminu do dn.9.04.2020)
  • 11 maja od godz. 9:00 do godz. 14:00
  • 12 maja od godz. 9:00 do godz. 14:00
  • 17 maja od godz. 9:00 do godz. 14:00
  • 18  maja od godz. 9:00 do godz. 14:00
  • 24  maja od godz. 9:00 do godz. 14:00
  • 25  maja od godz. 9:00 do godz. 14:00

  Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu w dniach od 26-29 kwietnia 2021r.
  tel. 12 284-11-00 wew.: 36.

  Do tych Mieszkańców, którzy w tych dniach uzgodnią termin podpisania umowy zostanie następnie pismo wraz z załącznikami do Umowy.

  Informuję, iż w celu zawarcia umowy niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego oraz numeru rachunku bankowego będącego własnością Inwestora, na który zostanie przekazane dofinansowanie.

  Przypominamy o zapoznaniu się z regulaminem dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych oraz wzorem umowy udostępnionym pod adresem:

  http://www.klaj.pl/dla-mieszkancow/infrastruktura/wymiana-kotlow

  Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, zwracamy się z prośbą o zachowanie zasad bezpieczeństwa zapobiegających zakażeniu. Pamiętaj! Zasłoń usta i nos, weź swój długopis.

  Za utrudnienia przepraszamy, jednak zdrowie interesantów i pracowników Urzędu Gminy są najważniejsze.

  Ważne:

  Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem budynku, a Gminą Kłaj.

  Dotacja nie zostanie przyznana, jeśli w budynku pomimo spełnienia wszystkich w/w wymagań:

  • zarejestrowana jest działalność gospodarcza
  • w ciągu najbliższych 8 lat planowane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Galeria