RSS

Aktualności

  • Thursday, 10 October 2019r. Informacje

    Odstrzał sanitarny dzików

    Podajemy do publicz­nej wiadomo­ści: 

    Wojewoda Małopolski podaje do wiadomości publicznej Rozporządzenie z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego ziemskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego.

     

Galeria