RSS

Aktualności

  • Tuesday, 14 September 2021r. Informacje

    Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym planowanym do przeprowadzenia w sezonie 2021/2022 przez Koło Łowieckie Żubr w Niepołomicach

    Wójt Gminy Kłaj, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowickie (dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje o polowaniu zbiorowym planowanym do przeprowadzenia w sezonie 2021/2022 przez Koło Łowieckie Żubr w Niepołomicach (kalendarz polowań w załączniku).

    Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przez planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniami do Wójta.  W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdy takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

    Niniejsze obwieszczane podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłaj oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kłaju.

Galeria