RSS

Aktualności

 • Thursday, 16 July 2020r. Turystyka

  Nowe programy wsparcia dla turystyki w dobie kryzysu

  Działasz w organizacji pozarządowej, która zajmuje się turystyką? Widzisz potrzebę remontu małej architektury na szlaku turystycznym, a może masz pomysł na stworzenie zupełnie nowego szlaku turystycznego, który wzbogaci regionalną ofertę? Zastanawiasz się nad zorganizowaniem ciekawego wydarzenia turystycznego, bądź po prostu drzemie w Tobie potrzeba podzielenia się z innymi pięknem Twojej małej ojczyzny? Masz szansę zrealizować swoje plany! Samorząd województwa małopolskiego przeznaczył blisko 2 mln zł na wsparcie działań turystycznych w ramach kolejnej edycji otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościnna”. Nie czekaj zatem na ostatnią chwilę i już dziś zacznij pisać swój projekt!

  W konferencji dotyczącej nowych programów wsparcia dla turystyki w dobie kryzysu zorganizowanej w samym sercu Krakowa, przy Pomniku Grunwaldzkim udział wzięli: wicemarszałek Tomasz Urynowicz, Grzegorz Biedroń Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej i Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Piotr Laskowski Prezes Krakowskiej Izby Turystyki.

  Turystyka to sektor, który bardzo dotkliwie odczuł skutki pandemii. Dlatego samorząd województwa małopolskiego szuka dostępnych rozwiązań i wyciąga pomocną dłoń do tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej skorzystało już wielu przedsiębiorców z branży turystycznej. Tym razem wsparcie kierujemy do organizacji pozarządowych działających w turystyce, które od lat są istotnym partnerem w realizacji naszych działań. Z myślą o nich ogłosiliśmy kolejną edycję „Małopolski Gościnnej” – konkursu ofert, w ramach którego będą mogły zrealizować swoje projekty. Przeznaczyliśmy na ten cel blisko 2 mln zł, co łącznie z pulą środków, które już zostały przekazane organizacjom pozarządowym w tym roku daje kwotę 5 mln zł wsparcia dla tego sektora. To co również istotne, to fakt, iż podnieśliśmy poziom dofinansowania projektów do 90% ich wartości– podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

  Do 30 lipca br. organizacje pozarządowe i stowarzyszenia prowadzące swoją działalność w obszarze turystyki i krajoznawstwa mogą zgłaszać projekty w ramach kolejnej edycji otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościnna”. Tym razem na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia, które zakładają działania na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej oraz kształtowania przestrzeni turystycznej, czyli związane np. z renowacją lub reorganizacją szlaków turystycznych, a także ich popularyzacją, zagospodarowaniem przestrzeni wokół atrakcji turystycznych, czy też działania mające na celu tworzenie punktów odpoczynku w obszarach turystycznych.

  Samorządowi województwa małopolskiego zależy także na wsparciu przewodników turystycznych - z myślą o nich przewidziano realizację działań, które z jednej strony będą okazją do zaprezentowania nieoczywistych, ale jakże atrakcyjnych zakątków Małopolski, z drugiej zaś strony zaktywizują środowisko przewodnickie, które w wyniku obostrzeń w związku z COVID-19 nie mogło wykonywać swojego zawodu.

  W tegorocznej edycji konkursu dofinansowanie mogą zdobyć również projekty zakładające aktywizację turystyczną obszarów i społeczności lokalnych, m.in. poprzez organizację wydarzeń turystycznych, imprez z zakresu turystyki aktywnej (np. rajdów, spływów, gier terenowych), szkoleń, itp. – oczywiście wszystkie proponowane formy aktywności muszą być realizowane z uwzględnieniem aktualnych obostrzeń i zaleceń wydanych przez organy rządowe i sanitarne w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanej przez koronawirusa.

  Szansę na zdobycie wsparcia finansowego mają także działania mające na celu rozwój kooperacji między podmiotami z branży turystycznej, wsparcie przedsiębiorców w komercjalizacji produktów turystycznych, czy też wsparcie organizatorów przemysłu czasu wolnego.

  Aby wziąć udział w konkursie należy najpóźniej do 30 lipca 2020 r. złożyć na dzienniku podawczym urzędu marszałkowskiego (ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków w godz. 8.00–16.00.) poprawnie wypełniony komplet dokumentów. Można to zrobić osobiście, wysłać pocztą z dopiskiem: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z dziedziny turystyki w 2020 r. pn. Małopolska Gościnna” na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub też elektronicznie, przesyłając skan podpisanej oferty wraz z załącznikami na wskazany w ogłoszeniu adres mailowy. Uwaga – w każdym przypadku decyduje data wpływu do urzędu!

  Dokumenty do pobrania i szczegółowe informacje dotyczące konkursu, można znaleźć: tutaj

Galeria