RSS

Aktualności

 • Tuesday, 24 February 2015r. Inne

  "Nie dla Niskiej Emisji!"

  Niska Emisja- ki diabeł?

  Pojęcie niska emisja wzięło się od wysokości kominów, z których emitowane są szkodliwe substancje. Przemysłowe kominy są dużo wyższe od tych domowych. Umownie przyjmuje się, że kominy tworzące niską emisję mają wysokość  do 40 metrów. Z reguły jednak nie mierzą one więcej niż 10 metrów. Niski komin powoduje, że wypuszczane zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się po najbliższa okolicy.

  A jednak taki diabeł straszny jak go malują…

  Zjawisko niskiej emisji związane jest z niebezpieczeństwami dla zdrowia pyłami i gazami pochodzącymi ze spalania w domowych piecach. Kilka czynników znacznie zwiększa szkodliwość niskiej emisji:

  • palnie śmieci – palenie plastiku, lakierowanego drewna, gumy czy innych odpadów powoduje powstanie bardzo dużych ilości szkodliwych związków chemicznych;
  • stosowanie niskiej jakości węgla – taki węgiel jest czasem zmniejszany z modułem węglowym, ma dużą zawartość związków siarki, popiołu i przy spalaniu uwalnia trujące substancje. Jest niskokaloryczny – nie daje dużo ciepła i trzeba palić go więcej i częściej;
  • korzystanie z niesprawnych, przestarzałych urządzeń grzewczych, które nie gwarantują optymalnych warunków spalania.

  Diabeł tkwi w szczegółach:

  • Co roku ok. 3300 osób ginie w wypadkach samochodowych- jest to 9 razy mniej od osób umierających na choroby wywołane złym stanem powietrza!
  • Niska emisja ma bardzo niekorzystny, a czasem wręcz zabójczy wpływ na nasz organizm. Jest powodem wielu chorób układu oddechowego, alergii, bólów głowy, układu krążenia, chorób wątroby, chorób skórnych, zaburzeń hormonalnych, a nawet nowotworów!
  • Pył pochodzący ze spalania złej jakości węgla i śmieci może być bardziej toksyczny od tego z fabryki czy lokalnej ciepłowni. Dzieje się tak dlatego, że temperatura osiągana w domowych piecach jest za niska, aby wszystko dokładnie spalić. Dla porównania, miejskie spalarnia śmieci mają tak wysoką temperaturę spalania, że styropian zamienia się w nich w wodę i dwutlenek węgla!
  • Skutki niskiej emisji, takie jak na przykład nowotwory, mogą pojawić się dopiero po wielu latach od zatrucia organizmu zanieczyszczonym powietrzem!
  •  6 polskich miast znalazło się w grupie 10 europejskich miast z najgorszą jakością powietrza. „Niska emisja” to nie tylko problem Ślązaków i Małopolan, ale całego kraju, który jest liderem w produkcji szkodliwych zanieczyszczeń ze spalania paliw w małych instalacja kotłowych i paleniskach domowych. 
  • Niebezpieczne związki chemiczne, składniki niskiej emisji, wnikają do gleby, a także w rosnące warzywa i owoce!
  • Niska emisja przyczynia się do występowania smogu, kwaśnych deszczy i podwyższenia średniorocznych temperatur w tym zmian klimatu!
  • Związki chemiczne znajdujące się w niskiej emisji potrafią rozpuścić cement budowalny!

  Czy wiesz co z każdym oddechem wdychasz?

  Skład chemiczny dymu i pyłu:

  • tlenki węgla, 
  • tlenki siarki i azotu, 
  • groźne związki chloru i fosforu, 
  • metale ciężkie: rtęć, kadm, ołów mangan, chrom, 
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, 
  • aldehydy i ketony, 
  • dioksyny, furany, 
  • pyły wraz z rakotwórczymi smołowymi aerozolami.

  Więcej na temat ogólnopolskiego projektu: Nie dla Niskiej Emisji!” na stronie: www.czymoddychasz.pl

Galeria